เว็บบอร์ดควงปากกาสำหรับคนไทย


  ศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควงปากกา

  Share
  avatar
  coffeelucky
  Admin

  Posts : 254
  Join date : 2015-10-21
  Age : 25

  ศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควงปากกา

  Post by coffeelucky on Sat 24 Oct 2015 - 17:54

  Pen - ปากกา
  Pen Spinning - การควงปากกา
  Pen Spinner - นักควงปากกา

  PS - Pen Spinning

  Trick - ทริก ท่าควงปากกาต่างๆ
  Linkage - ลิงก์เกจ วิธีการที่จะนำแต่ละท่ามาต่อเข้าด้วยกัน
  Combo - คอมโบ การที่นำท่าต่างๆ ตั้งแต่ 2 ท่าขึ้นไปมาต่อกัน โดยปกติแล้วหนึ่งคอมโบจะมีความยาวประมาณ 10-25 วินาที
  Mini Combo - คอมโบสั้นๆ ประมาณ 5-8 วินาที
  FS, Freestyle - การควงเป็นคอมโบโดยที่ไม่ได้เตรียมท่าที่ควงได้ล่วงหน้า (นักควงปากกาที่มีฝีมือในระดับหนึ่งจะสามารถควงท่าง่ายๆ ให้ลื่นไหลเป็นคอมโบได้เอง)

  *ข้อแตกต่างระหว่าง Linkage และ Combo คือ
  Linkage คือ "วิธี" การต่อท่า
  Combo คือ ท่าที่นำมาต่อร่วมกันหลายๆ ท่า ดังนั้นใน Combo จะประกอบไปด้วย Trick และ Linkage

  Solo Video, SV - โซโล่วิดีโอ วิดีโอที่รวบรวมคลิปควงปากกาหลายๆ คลิปของ 1 คนแล้วนำมาตัดต่อรวมกัน
  Official Solo Video - โซโล่วิดีโออย่างเป็นทางการของคนนั้น จัดทำโดยตัวเอง
  Unofficial Solo Video - โซโล่วิดีโออย่างไม่เป็นทางการของคนนั้น จัดทำโดยคนอื่น (ส่วนมากจัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ความสามารถของคนนั้นให้เป็นที่รู้จัก หรือบางครั้งก็เป็นการทำเพื่อเป็นของขวัญหรือขอบคุณแก่คนนั้น)
  Session - โซโล่วิดีโอสั้นๆ
  Collaboration Video, Collab, CV - คอลแลบวิดีโอ วิดีโอที่รวบรวมคอมโบของนักควงปากกาหลายคนแล้วนำมาตัดต่อรวมกัน
  Promo Video, PV - โปรโมวิดีโอ วิดีโอที่ทำขึ้นมาเพื่อโปรโมทการควงปากกา ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว
  Tag Video - แท็กวิดีโอ วิดีโอที่เกิดขึ้นจากคลิปควงปากกาของนักควงปากกา 2-3 คนทำร่วมกัน

  Battle - การแข่งขันควงปากกา (เกณฑ์การตัดสินโดยมากมักเป็นความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ความยาก)
  Tournament - ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันควงปากกา
  World Tournament, WT - การแข่งขันควงปากการะดับโลก โดยจะแข่งเป็นแบบรายบุคคล มีจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี
  World Cup, WC - การแข่งขันควงปากการะดับโลก โดยจะแข่งเป็นแบบทีม มีจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี

  Pen - ปากกา บางครั้งอาจจะหมายถึงปากกาที่ไม่ได้ปรับแต่ง
  Unmodified Pen, Unmod Pen - ปากกาที่ไม่ได้ปรับแต่ง
  Modified Pen, Mod Pen - ปากกาปรับแต่ง
  Pen Modification - การปรับแต่งปากกา

  Center of Pen, COP - จุดกึ่งกลางปากกา
  Center of Gravity, COG - จุดศูนย์ถ่วงของปากกา (หาได้จากการวางปากกาบนนิ้ว จุดที่ทำให้ปากกาสมดุลไปเอียงไปทางซ้ายหรือขวาก็คือ COG)

  *หมายเหตุ - ปากกาควงที่ดีจะมี COP และ COG อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน หรือพูดง่ายๆ ก็คือมีจุดศูนย์ถ่วงปากกาอยู่ตรงกลางนั่นเอง

  Single Cap, SC - ปากกาปรับแต่งแบบฝาเดียว
  Double Cap, DC - ปากกาปรับแต่งแบบสองฝา
  Single Side, SS - ปากกาปรับแต่งที่มีลักษณะสองด้านไม่เหมือนกัน
  Double Side, DS - ปากกาปรับแต่งที่มีลักษณะสองด้านเหมือนกัน

  *หมายเหตุ - การแยกหมวดหมู่ของปากกาแบบ SC DC นั้นเป็นแบบเก่า เดี๋ยวนี้นิยมแยกหมวดหมู่แบบ SS DS กันมากกว่า แต่ในบางที่ก็ยังใช้คำว่า SC DC อยู่ ถึงแม้จะแยกเป็นแบบ SS DS ก็ตาม

  Writable - ปากกาปรับแต่งแบบเขียนได้
  Retractable - ปากกาปรับแต่งแบบมีกลไกสำหรับกดออกมาเขียนได้

  Pen Part - ชิ้นส่วนของปากกา
  Body, Barrel - ตัวปากกา
  Tip - หัวปากกา
  Metal Tip - หัวโลหะ มีน้ำหนักพอสมควร
  Plastic Tip - หัวพลาสติก ไม่ค่อยมีน้ำหนัก
  Cap - ปลอก, ฝาปากกา
  Clip - คลิปหนีบกระเป๋าเสื้อ (ไม่ใช่คลิปวิดีโอนะ)
  Grip - ยางจับปากกา
  Ink Tube - หลอดหมึกหรือไส้หมึกปากกา
  Back Plug - จุกท้ายปากกา

  เกี่ยวกับการระบุตำแหน่งการจับปากกา

  T - นิ้วโป้ง
  1 - นิ้วชี้
  2 - นิ้วกลาง
  3 - นิ้วนาง
  4 - นิ้วก้อย
  P - ฝ่ามือ

  เช่น
  Sonic 23-12 หมายถึงการทำท่า Sonic ที่เริ่มจากตำแหน่งที่ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางจับปากกา และไปจบที่ตำแหน่งที่ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางจับปากกา
  Wiper TP หมายถึงการทำท่า Wiper โดยใช้นิ้วโป้งและฝ่ามือจับปากกาไว้ (ไม่ใช้นิ้วอื่นในการช่วย)

  เกี่ยวกับท่าควงปากกา

  ท่าหมุนรอบนิ้วทั้ง 5 (เรียงไปตั้งแต่นิ้วโป้ง นิ้วชี้ ... นิ้วก้อย)
  TA - Thumb Around
  IA - Index Around
  MA - Middle Around
  RA - Ring Around
  PA - Pinky Around

  TS - Thumb Spin

  Bak - Back Around
  Tw, Tws - Twisted
  mw - Moonwalk

  rev. - reverse (ท่าที่หมุนกลับ)
  Inv. - Inverse (ท่าที่หมุนกลับหน้ามือ-หลังมือกัน)
  ex - extend (ท่าที่มีการหมุนเพิ่มจากท่าปกติ)
  fl - fingerless (ท่าที่ลดการใช้นิ้วลงมาจากท่าปกติ)
  cont - continuous (การทำท่าเดิมซ้ำ ๆ ต่อเนื่อง)
  fc, fx - fingercross (การทำท่าในลักษณะที่ให้นิ้วพันไขว้กัน)

  Harmonic - ท่าหมุนไปกลับระหว่างท่าปกติ และท่า rev. ของท่านั้น ๆ

  PU - Palm Up (การทำท่าในลักษณะหงายมือ)
  PD - Palm Down (การทำท่าให้ลักษณะคว่ำมือ)

  Power Trick - ท่าที่มีความยากและการทำต่อเนื่อง ส่วนมากเป็นท่า fl, cont (เช่น Bust, นินจาหายตัว, พันนิ้ว)
  Hybrid - ท่าที่เกิดจากการผสมผสานหลายท่าเข้าด้วยกัน (เช่น Demon Sonic, Angel Sonic)
  Transfer - ท่าที่ใช้ส่งปากกาไปอีกมือนึง
  Spinless - ท่าที่มีลักษณะที่ปากกาไม่หมุน
  Stall - ท่าที่มีลักษณะทำให้ปากกาอยู่นิ่ง

  Variation - คำนี้แปลค่อนข้างยากครับ เดิมทีถ้าแปลตรงๆ จะแปลว่าความแตกต่าง, ความหลากหลาย
  ส่วนในเชิงของท่าควงปากกานั้น จะหมายถึงท่าเดียวกัน แต่ทำในรูปแบบแตกต่างกัน
  อย่างเช่นท่า Sonic เมื่อเรียกปกติส่วนใหญ่ก็จะหมายถึง Sonic 23-12
  Variation ของท่า Sonic ก็จะมี Sonic 34-23, Sonic 34-12, Sonic 24-12 และตำแหน่งอื่นๆ รวมไปถึง Sonic rev. ตำแหน่งต่างๆ ด้วยเช่นกัน

   Current date/time is Sun 20 Jan 2019 - 4:42