เว็บบอร์ดควงปากกาสำหรับคนไทย


  [WC12] World Cup 2012

  Share
  avatar
  coffeelucky
  Admin

  Posts : 254
  Join date : 2015-10-21
  Age : 25

  [WC12] World Cup 2012

  Post by coffeelucky on Fri 6 Nov 2015 - 21:16

  ปีนี้ตัด Theme ต่างๆ จากปี 2012 ออกทั้งหมด ให้เหลือเพียง Technical และ Artistic เท่านั้น

  Group & Participants:
  Group A
  GPC
  PSH
  BRPSB
  SPSB

  Group B
  JEB
  HKPSA
  PPP
  KZPSC

  Group C
  FPSB
  LPSA
  KMSC
  PPSC

  Group D
  THPSC
  UPSB
  TWPS
  IPSB


  BRPSB
  ~L~
  Dimpse
  Darkinhex
  DarknesS
  Mirektusheaux
  PiReS
  Manager: Darkinhex

  FPSB
  Anikis
  Fel2fram
  Futhark
  Gisele8
  Ivabra
  Lindor
  Manager: Smile

  GPC
  Deathfish
  Josh_Pr_
  Kirua
  Minwoo
  Sponge
  Swob
  Manager: Pudels Kern

  HKPSA
  741
  Ccw
  Killer
  Kin
  Middle
  Won
  Manager: OnLy

  IPSB
  Avocado
  Axel
  Far
  LIMIT
  Nadhif
  Ukiya
  Manager: GLAND

  JEB
  imiga
  Kay
  Menowa
  Meves
  ocha
  ZUNDA
  Manager: ORE

  KMSC
  Alvaris
  Kipple
  Lucky
  Tose
  VikroaL
  Yorch
  Manager: VikroaL

  KZPSC
  DAsm
  Eight
  Kenes
  Simon
  Vladlesha
  WatS
  Manager: NonSmoker

  LPSA
  Baaron
  colddi
  Impulse
  Kima
  Lekunga
  Wai
  Manager: taichi1082

  PPP
  Antraksus
  Frasio
  Lawliet
  Precel
  pruCe
  Rude Boy
  Manager: Rude Boy

  PPSC
  ::MYSYCRY::
  PSVorteX
  Xound
  Xperryment
  {TH}Ar
  {TH}Enzo
  Manager: Chobi

  PSH
  Airgear
  cLear
  co2
  EaglE
  snow
  Tin
  Manager: EaglE

  SPSB
  Cyan
  Greysvandir
  Nikitosi4
  Rauber
  Sly
  Zaxap
  Manager: Cyan

  THPSC
  BaiMai
  coffeelucky
  Dongza
  oOShinRaOo
  Supawit127
  Tigeroat
  Manager: life

  TWPS
  CrawLing
  lindsky
  ppm
  schung
  train
  x1213
  Manager: x1213

  UPSB
  Erirornal Kraione
  Hippo2626
  i.suk
  neoknux_009
  Pen Ninja
  Twine
  Manager: iColor
  R1:
  Group A:

  GPC vs. SPSB

  1.1 Artistic: Josh_Pr_ vs. Sly
  1.2 Technical: kirua vs. Cyan
  1.3 Double: deathfish & Swob vs. Nikitosi4 & Zaxap

  GPC wins 3-0

  PSH vs. BRPSB
  2.1 Artistic: snow vs. DarknesS
  2.2 Technical: Airgear vs. Darkinhex : Draw
  2.3 Double: EaglE & cLear vs. Mirektusheaux & Dimpse

  PSH wins 2.5-0.5

  Group B:

  JEB vs. KZPSC

  3.1 Artistic: imiga vs. Simon
  3.2 Technical: Menowa* vs. Kenes
  3.3 Double: ZUNDA & Meves vs. WatS & Vladlesha

  JEB wins 3-0

  HKPSA vs. PPP
  4.1 Artistic: Killer vs. pruCe
  4.2 Technical: kin vs. Lawliet
  4.3 Double: Ccw & Middle vs. Precel & Antraksus

  HKPSA wins 2-1

  Group C:

  FPSB vs. PPSC

  5.1 Artistic: Futhark vs. Xperryment
  5.2 Technical: Lindor vs. {TH}Ar
  5.3 Double: Ivabra & Gisele8 vs. {TH}Enzo & Xound

  FPSB wins 2-1

  LPSA vs. KMSC
  6.1 Artistic: Baaron vs. VikroaL
  6.2 Technical: colddi vs. Alvaris
  6.3 Double: Lekunga & Wai vs. Kipple & Tose

  KMSC wins 2-1

  Group D:

  THPSC vs. IPSB

  7.1 Artistic: coffeelucky vs. Far
  7.2 Technical: Supawit127 vs. Nadhif
  7.3 Double: Dongza & oOShinRaOo vs. Avocado & Limit

  IPSB wins 2-1

  UPSB vs. TWPS
  8.1 Artistic: Hippo2626 vs. schung
  8.2 Technical: Erirornal Kraione vs. CrawLing
  8.3 Double: Pen Ninja & i.suk vs. lindsky & ppm

  UPSB wins 2-1
  R2:
  Group A:

  GPC vs. BRPSB
  1.1 Artistic: Swob vs. Darkinhex
  1.2 Technical: Sponge vs. Dimpse
  1.3 Double: kirua & Josh_Pr_ vs. Mirektusheaux & ~L~

  GPC wins 2-1

  PSH vs. SPSB
  2.1 Artistic: co2 vs. Sly
  2.2 Technical: cLear vs. Zaxap
  2.3 Double: Airgear & Tin vs. GREYSVANDIR & Rauber

  PSH wins 3-0

  Group B:

  JEB vs. PPP
  3.1 Artistic: ocha vs. Precel
  3.2 Technical: ZUNDA vs. Lawliet
  3.3 Double: Kay & imiga vs. Frasio & Rude Boy

  JEB wins 2-1

  HKPSA vs. KZPSC
  4.1 Artistic: Won vs. Wats
  4.2 Technical: 741 vs. Kenes
  4.3 Double: Killer & Middle vs. Vladlesha & Eight

  HKPSA wins 3-0

  Group C:

  FPSB vs. KMSC
  5.1 Artistic: Fel2fram vs. Alvaris
  5.2 Technical: Gisele8 vs. Tose
  5.3 Double: Anikis & Ivabra vs. Yorch & Lucky

  FPSB wins 2-1

  LPSA vs. PPSC
  6.1 Artistic: Lekunga vs. :MYSYCRY:
  6.2 Technical: Kima vs. Xound
  6.3 Double: Baaron & Impulse vs. {TH}Ar & {TH}Enzo

  PPSC wins 2-1

  Group D:

  THPSC vs. TWPS
  7.1 Artistic: Baimai vs. x1213 : Draw
  7.2 Technical: Tigeroat vs. lindsky
  7.3 Double: Supawit127 & oOShinraOo vs. schung & ppm

  Draw 1.5-1.5

  UPSB vs. IPSB
  8.1 Artistic: neoknux_009 vs. Far
  8.2 Technical: i.suk vs. Nadhif
  8.3 Double: Twine & Pen Ninja vs. Ukiya & LIMIT

  UPSB wins 2-1
  R3:
  Group A:

  GPC vs. PSH

  Artistic: Minwoo vs.  snow : Minwoo win
  Technical: kirua vs. EaglE : kirua win
  Double: Sponge & deathfish vs. Airgear & co2 : Airgear & co2 win
  GPC win 2-1

  BRPSB vs. SPSB
  Artistic: Mirektusheaux vs. Sly : Mirektusheaux auto win
  Technical: Pires vs. Rauber : Rauber win
  Double: Darkness & ~L~ vs. Zaxap & GREYSVANDIR : Zaxap & GREYSVANDIR win
  SPSB win 2-1

  Group B:

  JEB vs. HKPSA

  Artistic: Menowa* vs. Killer : Menowa* auto win
  Technical: Meves vs. 741 : Meves win
  Double: kay & ocha vs. Middle & Won : kay & ocha win
  JEB win 3-0

  PPP vs. KZPSC
  Artistic: Antraksus vs. Eight : Antraksus win
  Technical: Precel vs. Simon : Precel win
  Double: Frasio & Rude Boy vs. Kenes & DAsm : Frasio & Rude Boy auto win
  PPP win 3-0

  Group C:

  FPSB vs. LPSA

  Artistic: Futhark vs. Baaron : Baaron win
  Technical: Fel2fram vs. Impulse : Fel2fram win
  Double: Gisele8 & Lindor vs. colddi & Wai : colddi & Wai win  KMSC vs. PPSC
  Artistic: Yorch vs. Xperryment : Xperryment win
  Technical: Kipple vs. {TH}Enzo : Kipple win
  Double: Alvaris & VikroaL vs. Xound & {TH}Ar : Alvaris & VikroaL win  Group D:

  THPSC vs. UPSB
  Artistic: Baimai vs. Hippo2626 : Baimai win
  Technical: Supawit127 vs. Eriror : Supawit127 win
  Double: oOShinraOo & coffeelucky vs. neoknux_009 & Twine : neoknux_009 & Twine win  TWPS vs. IPSB
  Artistic: Train vs. Axel : Axel win
  Technical: x1213 vs. Nadhif : Nadhif win
  Double: schung & CrawLing vs. Far & Avocado : schung & CrawLing win
  R4:
  IPSB vs. KMSC
  Artistic: Axel vs. Kipple , Winner : Kipple
  Technical: Nadhif vs. Tose , Winner : Tose
  Double: LIMIT & Avocado vs. VikroaL & Yorch , Winner : LIMIT & Avocado

  KMSC wins 2-1

  GPC vs. PSH
  Artistic: Minwoo vs. Tin , Winner : Minwoo
  Technical: Sponge vs. Airgear , Draw
  Double: Josh_Pr & Swob vs. cLear & EaglE , Winner : cLear & EaglE

  GPC wins 1.5-1.5 (14:13 ตามคะแนนโหวต)

  FPSB vs. HKPSA
  Artistic: Fel2fram vs. Ccw , Winner : Fel2fram
  Technical: Ivabra vs. kin , Winner : Ivabra
  Double: Futhark & Gisele8 vs. 741 & Killer , Draw

  FPSB wins 2.5-0.5

  JEB vs. UPSB
  Artistic: Kay vs. Hippo2626 , Winner : Hippo2626
  Technical: Menowa* vs. Pen Ninja , Winner : Menowa*
  Double: imiga & ZUNDA vs. i.suk & Eriror , Winner : i.suk & Eriror

  UPSB wins 2-1
  R5 - Semi-final:
  FPSB vs. KMSC
  Artistic: Anikis vs. Alvaris , Winner : Anikis
  Technical: Gisele8 vs. Kipple , Winner : Gisele8
  Double: Ivabra & Fel2fram vs. VikroaL & Yorch , Winner : Ivabra & Fel2fram

  FPSB wins 3-0

  GPC vs. UPSB
  Artistic: Minwoo* vs. neoknux_009 , Winner : neoknux_009
  Technical: Josh_Pr vs. i.suk , Winner : i.suk
  Double: deathfish & kirua vs. Hippo2626 & Eriror , Winner : Hippo2626 & Eriror

  UPSB wins 3-0

  *เป็นวีดีโอที่เอ็ม supawit127 ตัดส่วนที่ถูกตัดต่อของมินวูออกไป
  R6 - Final:
  FPSB vs. UPSB
  Artistic: Anikis vs Hippo2626 , Winner: Anikis
  Technical: Fel2fram vs i.suk , Winner: Fel2fram
  Double: Gisele8 & Ivabra vs Twine & Pen Ninja , Winner: Gisele8 & Ivabra


  _________________
  YouTube Channel

   Current date/time is Mon 17 Dec 2018 - 10:40