เว็บบอร์ดควงปากกาสำหรับคนไทย


  [WT09] World Tournament 2009

  Share
  avatar
  coffeelucky
  Admin

  Posts : 254
  Join date : 2015-10-21
  Age : 25

  [WT09] World Tournament 2009

  Post by coffeelucky on Fri 6 Nov 2015 - 21:09

  Participants:
  UPSB
  ChauTran
  Eriror
  Vicgotgame
  Charlie

  PPP
  Rarka
  Cienki
  Dulek
  Dercen

  JEB
  Areso
  celen
  fff
  forever
  Minl
  miyusu
  Toryal
  ZUNDA

  KPSA
  KTH
  Caras
  Taeryong
  Rafe
  ZzaJae
  Outsider
  Crew

  FPSB
  A13X
  Fratleym
  Gollumsk8
  Skonix
  s777
  Spini
  Sweety
  Twim

  BRPSB
  Papini
  Pires

  BPSC
  Knuckles
  Littleboy
  Gisele 8
  voltaic

  Swespin
  Alan
  Sfsr
  Hamor

  HKPSA
  Mist
  Meteor
  Wcy
  Ryan

  RPSC
  Aborrol
  Hamster

  GPC
  Minwoo
  stuhl
  neophine
  pumphead

  Pserhome
  3Shine
  ssEno
  12ve

  TWPS
  Rex
  x1213
  BaoO

  Thaispinner
  Spinnerpeem
  Dongza
  Supawit127
  tonnam

  PDS
  HwaShin
  Romang
  TurnDon't
  R1:
  Rarka (PPP) vs Ryan (HKPSA) (Winner - Rarka)
  Alan (Swespin) vs Eriror (UPSB) (Winner - Eriror)
  HwaShin (PDS) vs Fratleym (FPSB) (Winner Fratleym)
  Stuhl (GPC) vs Rex (TWPS) (Winner - Stuhl)
  Aborrol (RPSC) vs Minwoo (GPC) (Winner - Minwoo)
  Spinnerpeem (Thaispinner) vs 3shine (Pserhome) (Winner - Spinnerpeem)
  Outsider (KPSA) vs Dongza (Thaispinner) (Winner - Dongza)
  Mist (HKPSA) vs Papini (BRPSB) (Winner - Mist)
  s777 (FPSB) vs 12ve (Pserhome) (Winner - s777)
  ssEno (Pserhome) vs x1213 (TWPS) (Winner - ssEno)
  ZUNDA (JEB) vs KTH (KPSA) (Winner - KTH)
  A13X (FPSB) vs Meteor (HKPSA) (Winner - A13X)
  ZzaJae (KPSA) vs Supawit127 (Thaispinner) (Winner - Supawit127)
  Romang (PDS) vs Gisele8 (BPSC) (Winner - Gisele8)
  Rafe (KPSA) vs Skonix (FPSB) (Winner - Skonix)
  Neophine (GPC) vs Katix (BPSC) (Winner - Katix)
  Littleboy (BPSC) vs Pumphead (GPC) (Winner - Littleboy)
  Taeryong (KPSA) vs Toryal (JEB) (Winner - Taeryong)
  Forever (JEB) vs BaoO (TWPS) (Winner - BaoO)
  FFF (JEB) vs Vicgotgame (UPSB) (Winner - Vicgotgame)
  Smile (FPSB) vs Areso (JEB) (Winner - Areso)
  ChauTran (UPSB) vs Pires (BRPSB) (Winner - ChauTran)
  Dercen (PPP) vs Cienki (PPP) (Winner - Cienki)
  Voltaic (BPSB) vs Sfsr (Swespin) (Winner - Voltaic)
  TWIM (FPSB) vs Hamster (RPSC) (Winner - TWIM)
  Crew (KPSA) vs $weety (FPSB) (Winner - Crew)
  Answer (Pserhome) vs TurnDon't (PDS) (Winner - Answer)
  Miyusu (JEB) vs Caras (KPSA) (Winner - Caras)
  Hamor (Swespin) vs Mini (JEB) (Winner - Hamor)
  Gollumsk8 (FPSB) vs Celen (JEB) (Winner - Gollumsk8)
  Dulek (PPP) vs Tonnam (Thaispinner) (Winner - Tonnam)
  wcy (HKPSA) vs Charlie (UPSB) (Winner - wcy)
  R2:
  Crew (KPSA) vs Minwoo (GPC) (Winner - Minwoo)
  wcy (HKPSA) vs Hamor (Swespin) (Winner - wcy)
  s777 (FPSB) vs Gisele8 (BPSC) (Winner - s777)
  Rarka (PPP) vs ChauTran (UPSB) (Winner - ChauTran)
  Tonnam (Thaispinner) vs Taeryong (KPSA) (Winner - Taeryong)
  Gollumsk8 (FPSB) vs KTH (KPSA) (Winner - Gollumsk8)
  Spinnerpeem (Thaispinner) vs Littleboy (BPSC) (Winner - Spinnerpeem)
  Answer (Pserhome) vs Voltaic (BPSC) (Winner - Answer)
  Eriror (UPSB) vs Vicgotgame (UPSB) (Winner - Eriror)
  TWIM (FPSB) vs Fratleym (FPSB) (Winner - Fratleym)
  Cienki (PPP) vs ssEno (Pserhome) (Winner - ssEno)
  Caras (KPSA) vs Katix (BPSC) (Winner - Caras)
  Areso (JEB) vs Stuhl (GPC) (Winner - Stuhl)
  BaoO (TWPS) vs Supawit127 (Thaispinner) (Winner - Supawit127)
  Skonix (FPSB) vs Mist (HKPSA) (Winner - Skonix)
  A13X (FPSB) vs Dongza (Thaispinner) (Winner - Dongza)
  R3:
  Caras vs Eriror (Winner - Eriror)
  ChauTran vs Dongza (Winner - Dongza)
  Stuhl vs Minwoo (Winner - Minwoo)
  Taeryong vs wcy (Winner - Taeryong)
  Fratleym vs ssEno (Winner - Fratleym)
  Answer vs Skonix (Winner - Answer)
  s777 vs Spinnerpeem (Winner - Spinnerpeem)
  Gollumsk8 vs Supawit127 (Winner - Supawit127)
  R4:
  Minwoo vs Fratleym (Winner - Minwoo)
  Dongza vs Answer (Winner - Answer)
  Supawit127 vs Eriror (Winner - Supawit127)
  Taeryong vs Spinnerpeem  (Winner - Spinnerpeem)

  คะเเนนดิบนะครับ
  Minwoo (178) vs Fratleym (175)
  Dongza (161) vs Answer  (169)
  Supawit127 (178) vs Eriror (168)
  Taeryong (172) vs Spinnerpeem (183)
  R5 - Semi-final:
  Answer vs Minwoo (Winner - Minwoo)
  Supawit127 vs Spinnerpeem (Winner - Spinnerpeem)
  R6 - Final:
  Spinnerpeem (THPSC) vs. Minwoo (GPC)
  Minwoo 173
  Spinnerpeem 174


  _________________
  YouTube Channel

   Current date/time is Mon 17 Dec 2018 - 10:40