เว็บบอร์ดควงปากกาสำหรับคนไทย


  Breakdown Pendolsa Tricks [Jedimage, Lastdie, 3D, Sathonmig, alco_holic]

  Share
  avatar
  coffeelucky
  Admin

  Posts : 254
  Join date : 2015-10-21
  Age : 24

  Breakdown Pendolsa Tricks [Jedimage, Lastdie, 3D, Sathonmig, alco_holic]

  Post by coffeelucky on Thu 29 Oct 2015 - 22:50

  สำหรับมือใหม่ที่งงว่า Pendolsa Tricks นี่คืออะไร
  มันคือคลิปสอนควงปากกาของเกาหลี ทั้งหมด 80 คลิป

  โดยด้านล่างนี้คือชื่อท่า (และ Breakdown สำหรับคลิปที่เป็นคอมโบ) ของทั้งหมด 80 คลิปที่ว่าครับ
  โดยได้เหล่ารุ่นเก๋าของ Thaispinner - Jedimage, Lastdie, 3D, Sathonmig, alco_holic ช่วยแกะให้

  กระทู้ต้นทาง wrote:http://www.thaispinner.com/forum/index.php?topic=233.0

  1  Wiper Reverse

  2  Charge 12

  3  Charge 23

  4  Charge [ทุกนิ้ว]

  5  Twisted Sonic

  6  Sonic

  7  Charge+Twisted Sonic

  8  Halftap

  9  Flick Fake Reverse 0.5

  10  TA

  ------------------------------------

  11  Reverse TA

  12  Drummer

  13  Reverse Drummer

  14  Indexaround

  15  Indexaround [2 รอบ]

  16  Twisted Sonic [Palm Down]

  17  Twisted Sonic + TA [Palm Down]

  18  Twisted Sonic + TA

  19  Reverse TA + Twisted Sonic

  20  Pass Normal 12-T1

  ------------------------------------

  21  Sonic Rise

  22  Sonic Fall

  23  Sonic Rise&Fall Harmonic

  24  Backaround

  25  Wiper Release 0.5

  26  Double Charge

  27  TA Harmonic

  28  Thumbspin 1.5 และ 3.5

  29  Wiper Release 1.0

  30  Leigun (อ่านว่า ลี-กัน)

  ------------------------------------

  31  Infinity

  32  Half of Triple Infinity > Pass 34-23 > Twisted Sonic > Infinity

  33  Infinity 2 loops > Half of Double Infinity > Pass 23>12 > Charge 12 > Half of Triple Infinity > Pass 34-23 > Twisted Sonic > Infinity

  34  Cardioids

  35  Backaround > Indexaround

  36  Wiper Reverse > Ta Harmonic > TA > Wiper Reverse

  37  NeoBak 23

  38  Devil’s Sonic

  39  Reverse Charge 23

  40  TA > Fl Pass T1-12 > Half of Reverse Fingerpass > Sonic 34-23 > Twisted Sonic 23-12

  ------------------------------------

  41  Sonic Rise&Fall Harmonic > Sonic 34 > Twisted Sonic > Wiper Reverse > TA

  42  Twisted Sonic Bust > TA

  43  TA > Reverse TA > Sonic > NeoBak 23 > Twisted Sonic Bust

  44  Charge 34 > Sonic Clip 34 > Charge 23 > Double Charge 2 loops > Twisted Sonic > Charge 12 > Gunman Harmonic

  45  Ta > Reverse TA > Sonic > Gunman > Fl Reverse TA > Sonic 34 > Twisted Sonic > TA > Reverse Ta > Sonic > Gunman Harmonic > Reverse Pass 12-23 > Twisted Sonic > TA

  46  Twisted Sonic Bust > Reverse Pass 23-34 > Reverse Twisted Sonic 23-34 > Pass 34-23 > Twisted Sonic Bust > Fl Indexaround

  47  Charge T1 > Fl Reverse Ta

  48  Backaround > Charge T1 > Fl Reverse Ta

  49  Inverse Sonic

  50  Fl TA

  ------------------------------------

  51  Fake Reverse TA

  52  Fake Double 1.5

  53  Cont. Fake Double 1.5 3 loops

  54  Backaround > Fl Pass 12-23 > Middle Backaround > Fl Pass 23-34 > Ring Backaround

  55  Backaround Fall [Korean Style] : Backaround > Fl Pass 12-23 > Middle Backaround > Fl Pass 23-34 > Ring Backaround > Pinky Backaround

  56  Backaround > Fl Pass 12-23 > Middle Backaround > Pass 23-34 > Reverse Pass 34-23 > Middle Around > Reverse Pass 23-12 > Index Around

  57  Middle Backaround 3.0

  58  Double TA

  59  TA > Fl Pass T2-23 > Fl TA

  60  Fl Reverse Pass > 34-23 > Double Charge > Middle Around

  ------------------------------------

  61  Fingerpass

  62  Reverse Charge 12 > Cont. Reverse Shadow Still 3 loops

  63  Cont. [Shadow 13-23 > Charge 23] 3 loops

  64  Charge 12 > Cont. Reverse Shadow 13 2 loops

  65  Charge 24 > Charge 23 > Charge 13

  66  Charge 24 > Charge 14

  67  Backaround > Fl Pass 12-23 > Middle Backaround

  68  Inverse Sonic > Wiper Rev > Pass 13-34 > Pass 34-23 > Twisted Sonic [ปลายปากกา]

  69  Sonic 34 > Twisted Sonic > Gunman Harmonic [Non-T] > Sonic Fall

  70  Inverse Sonic > Pass 13-34 > Twisted Sonic 34 > Middle Backaround

  -------------------------------------

  71  Twisted Sonic 23-12 >~ Pass Reverse 12-T1 > Pass Reverse T1-12 > Twisted Sonic Reverse 12-23 > Double Charge Reverse  12

  72  Twisted Sonic 23-12 > Inverse Twisted Sonic Rev 12-23 > Twisted Sonic 23-12 > Inverse Twisted Sonic Rev 12-23 > Twisted Sonic23-12 > Wiper  Rev > TA

  73  Inverse Sonic 23-12 ~> NeoSonic 13-T1 > Charge T1 > Fl TA rev > Pass 12-23 > Twisted Sonic 23-12 ~> Cont Extended TA 5X ~> Bust(Bak Rev)

  74  Twisted Sonic 23-12 > Wiper harmonic > Sonic 23-12 > Pass Rev 12-23 > Twisted Sonic Rev 23-34 > Pass 34-23 > Twisted Sonic 23-12 > Half of Finger Pass Rev > TA

  75  Sonic 23-12 ~> Pass 13-34 > Ringaround 0.5 34-13 ~> NeoSonic 13-T1  > Charge T1 > Fl Rev TA

  76  TA Harmonic > Twisted Sonic >~ Pass Rev 12-T1 > Pass Rev T1-12 > NeoSonic 12-T1 > Charge Rev TF > Fl Ta Rev > Charge Rev 12 > Shadow Rev 12-23 > Pass Rev 23-34 > Twisted Sonic 34-23 > NeoSonic 23-T2 > Pass T2-23 > Twisted Sonic > NeoSonic [Non-T] > Pass T-12 > Sonic Rev > Pass Rev 23-12 > Demon's Sonic > Twisted Sonic Rev > Twisted Sonic > TA Harmonic > Extended TA 3 loops

  77  Sonic Clip 34-23 ~> Pass Rev 24-12 > Twisted Sonic Rev > Pass Rev 23-34 > Sonic Rise > Pass Rev 12-23 > Twisted Sonic > Sonic Rev > Tipped Sonic T3 > Twisted Sonic > Half of Fingerpass Rev > Ta > Transfer to 23 > Sonic > Pass Rev 12-23 > Twisted Sonic > Half of Fingerpass Rev > Sonic 34-23 > Twisted Sonic > Transfer to 23 > Sonic > Sonic Rev > Tipped Sonic T3 > Twisted Sonic > Transfer to 23 > Twisted Sonic Bust

  78  Twisted Sonic > Twisted Sonic Rev > Middlearound 0.5 ~> Half of Fingerpass Rev > Sonic Clip 34-23 ~> Twisted Sonic 24-12 > Twisted Sonic Rev > Twisted Sonic > TA > Transfer to 23 > Twisted Sonic > Half of Fingerpass Rev > Twisted Sonic 34-23 > Twisted Sonic > Twisted Sonic Rev > Middlearound 0.5 23-12 ~> Sonic Fall > Twisted Sonic 34-23 > Sonic Clip > Twisted Sonic Rev > Twisted Sonic > TA > Transfer to 23 > Pass Rev 23-12 > NeoSonic 12-T1 > Charge Rev T1 > Fl Ta Rev > Tipped Sonic 12 > Twisted Sonic Rev > Twisted Sonic > Extended TA > Transfer to 23 > Twisted Sonic Bust

  79  Sonic > Pass Rev 12-23 > Twisted Sonic > Half of Fingerpass Rev > Sonic Rise > Pass Rev 12-23 > Twisted Sonic > Sonic 2X Rev > Sonic 34-23 > Twisted Sonic > Fl IA 0.5 > Devil's Horn Stall 1234 Release to 23 > Sonic > Sonic Rev > Sonic > Pass Rev 12-23 > Twisted Sonic > Pass Rev 12-23 > TA

  80  Sonic > Pass Rev 12-23 > Twisted Sonic > Half of FIngerpass Rev > Sonic Rise > Sonic Rev > Tipped Sonic T3 > Sonic > Pass Rev 12-23 > Twisted Sonic > Pass Rev 12-23 > Twisted Sonic > Half of Fingerpass Rev > TA

  alco_holic wrote:ผิดพลาดก็ท้วงติงกันได้ครับ ผมเองก็ไม่ได้ตรวจทานละเอียดมาก
  ***แนะนำ 76-80 จะมีแต่ท่าซ้ำๆ กันครับ ตรงนี้ผมแกะเอง ไม่ต้องไปสนใจมาก

  ขอให้สนุกกับการควงปากกาครับ ^^


  _________________
  YouTube Channel

   Current date/time is Sun 24 Jun 2018 - 11:53